Erhvervskunder


Du kan som virksomhed, selskab eller forening få en erhvervsaftale med Dan Exchange, og få adgang til fordele som bedre valutakurser ved valutaveksling.

For at blive erhvervskunde i Dan Exchange, kræver det i forbindelse med erhvervsaftalen ligeledes opfyldelse af visse krav. Disse kan variere for den enkelte virksomhedstype, og en oversigt over krav af oplysninger og dokumenter kan ses nedenfor.

 1. Cvr-nr. for virksomheden, selskabet eller foreningen.

 2. Formålet med vekslingerne hos Dan Exchange.

 3. Den årlige forventede købs- og salgsmængde for valutavekslinger hos Dan Exchange.

 4. Seneste årsregnskab, hvor virksomhedens, selskabets eller foreningens omsætning er synlig.

 5. Billedlegitimation og adresselegitimation på:

  • den eller de personer der ejer eller kontrollerer 25% eller mere af virksomheden, selskabet eller foreningen,

  • på eventuelle fuldmægtige, der må handle på virksomhedens, selskabets eller foreningens vegne,

  • på den eller de tegningsberettigede i virksomheden, selskabet eller foreningen - kun gældende for anpartsselskaber og aktieselskaber.

  • og på alle interessenter i selskabet - kun gældende for interessentskaber.

 6. Ejerstruktur for selskabet, såfremt dette ikke er synligt på det offentlige ejerregister eller af selskabets årsberetning - kun gældende for anpartsselskaber og aktieselskaber.

 7. Vedtægter, som inkluderer foreningens tegningsregel - kun gældende for foreninger.

 8. Dokumenteret bestyrelsesoversigt, der giver indblik i foreningens bestyrelsesmedlemmer og formænd, i den grad disse indgår i foreningens tegningsregel - kun gældende for foreninger.

Enkeltmandsvirksomheder: Virksomhedens ejer skal underskrive erhvervsaftalen med Dan Exchange.


Anpartsselskaber, aktieselskaber og foreninger: Virksomhedens tegningsberretigede skal underskrive erhvervsaftalen med Dan Exchange.


Interessentskaber: Virksomhedens interessenter skal underskrive erhvervsaftalen med Dan Exchange.